Skolen / Det står vi for...

Det står vi for...

Om os:

 
Arrild privatskole og Børnehuset tilbyder undervisning til elever i alderen 6-14 år. (0.-8.klasse).
Derudover er her en børnehave for børn fra 0-6 år (småbørnsgruppe og børnehave gruppe).
 
Før et barn indskrives på skolen, gennemføres en samtale med forældrene og barnet, hvor skolens værdier og dagligdag præsenteres.Vi ønsker at modtage evt. væsentlige papirer om barnet, der vil kunne danne det rette grundlag for et evt. videre samarbejde. Afslutningsvis vises rundt på skolen.
Til denne indledende samtale vil klasselæreren og lederen være tilstede.
Barnet prøver at gå på skolen ca. 3 uger. Der er tæt kontakt med forældrene, så vi sikrer en god opstart. Herefter holdes opfølgningssamtale, igen med klasselærer og leder,  hvor et evt. videre samarbejde aftales.Forældrene skal kunne se deres barn i vore rammer, og skolens personale skal kunne se muligheder for at give barnet de bedste faglige og sociale muligheder.
 
Skolen modtager ikke elever med svære diagnoser. 
 
Efter 7./8.klasse fortsætter eleverne deres skolegang på andre skoler eller på en efterskole. Skolen har ikke viden om deres videre uddannelsesforløb.
 
På skolen deltager eleverne ikke i nogen form for eksamen.

Dagens forløb på Arrild Privatskole

 • Skoledagen strækker sig fra 8.15 til undervisningen for det enkelte barn stopper. Se SFO`s tilbud.
 • Når børnene møder i skole, er de udhvilede, mætte, glade, positive, læreivrige og lydhøre.
 • Om mandagen er alle elever ude på powerwalk. 
 • En lektion på 45 minutter 
 • Morgensang - mandag og torsdag
 • Frikvarter på 20 minutter.
 • En dobbeltlektion.
 • Spisefrikvarter på 45 minutter, hvor man spiser sin sunde, lækre medbragte mad og holder et velfortjent hvil.
 • Når man har fri fra skole, kan man enten gå hjem, gå i lektiecafé eller gå i SFO.
 • Når lærerne går hjem, går børnene - undtagen børn i SFO - også hjem.
 • Hvis barnet er sygt, så ring og sygemeld om morgenen, så vi ikke går og venter forgæves på et barn, der ikke kommer.
Arrild Privatskole | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03